Töökoda

TÖÖKODA / MAKERSPACE

Liikmetel on võimalik kasutada töökoda lahtiolekuaegadel. Makerlabi töökoda jaguneb metallitöökojaks, puidutöökojaks, üldtööalaks ja elektroonikaalaks. Makerlabi liikmele on üldkasutatavad tööriistad ning teatud kulumaterjalid liikmetasu sisse arvestatud. Osadel masinatel/seadmetel/materjalidel on eraldi hinnakiri (laserlõikur, 3D printerid).
Lisaks on liikmetel on võimalik kasutada Makerlabi Inseneeriakooli raames toimuvate ringide vahendeid ka muul ajal, näiteks Leidurlabis kasutusel olevaid erinevaid andureid ja sensoreid ning YouTube’i ringis kasutatavat tehnikat. Kui sa ei leia vajalikku tööriista nimekirjast, kirjuta info@makerlab.ee ja küsi üle!

 

Üldtööala

 • Laserlõikur;
 • 3D printer Flashforge Creator Pro;
 • Nahaõmblusmasin;
 • Käsifreesid Dremel;
 • Kuumaliimipüstolid jpm.
 • Suur valik erinevaid vahendeid meisterdamiseks – liimid, käärid, teibid, pliiatsid, värvid, pintslid jne.

 

Puidutöökoda
Puidutöökojas on liikmetel võimalik kasutada suurt valikut erinevaid BOSCHi elektrilisi ja akuga käsitööriistu.

 • Tikksaed;
 • Lauasaag;
 • Järkamissaag;
 • Puurpink (valik erinevaid puidupuure);
 • Lintlihvija;
 • Kuumapuhur;
 • Akutrellid (lisaks valik erinevaid otsikuid);
 • Frees jpm.
 • Valik mõõtevahendeid, lõiketerasid, lihvimisvahendeid, kinnitusvahendeid, liimisid, saage, peitleid jpm.

 

Metallitöökoda

 • Kemppi keevitusinverter (lisaks kogu varustus keevitamiseks – tööriistad, isikukaitsevahendid, elektroodid);
 • Treipink;
 • Käi;
 • Puurpink (lisaks valik metallipuure);
 • Metallisaag; 
 • Nurklihvija (lisaks valik lõike- ja lihvimiskettaid);
 • Momentvõtmed.
 • Valik lehtvõtmeid, padrunvõtmeid, padruneid, märkimisvahendeid, keermestusvahendeid jpm.

 

Elektroonikaala

 • Ostsilloskoop;
 • Toiteplokk;
 • Multimeeter;
 • Jootejaamad (lisaks kõik vahendi jootmiseks).
 • Valik juhtmepuhastajaid, näpitsaid, lõiketange, komponente jpm.

SPARK Makerlabi avalik töökoda pakub liikmetele võimalust kasutada puidutöökoda, metallitöökoda, elektroonika ala ja üldist tööala. Töökoja ruumides tegutsemisel kehtivad sisekorraeeskiri, töökoja ohutusnõuded ja üldohutusnõuded elektritööriistadega töötamisel. Teatud toiminguid võib teostada rangelt ainult vastutava isiku juuresolekul. 2020. aasta 1. jaanuari seisuga on vastutavateks isikuteks Katrin Nigumann ja Martin Kaur.
Töökoda on avatud E-R 11:00-19:00, teistel aegadel eraldi kokkuleppel meistriga.
Töökoda kasutavad täiskasvanud ja alaealised täiskasvanu vastutusel.

Töökoja kasutaja on kohustatud:
1. tundma ja järgima töökoja kasutamise eeskirja;
2. tundma ja järgima kõiki tööohutuse nõudeid (Tervishoiu ja tööohutuse seadus);
3. tundma ja järgima tuleohutuse eeskirju (Tuleohutuse seadus) sh. aru saama, et elektroonikast põhjustatud tulekahjusid kustutatakse CO2 kustutiga ning muudest allikatest pärinevaid tulekahjusid vee, tuleteki või pulberkustutiga;
4. esmakordsel külastusel registreerima oma tuleku aja ja eesmärgi vastutava isiku juures;
5. täitma töökoja kasutamise eest vastutava isiku korraldusi ja juhiseid;
6. kooskõlastama töökojas olevate seadmete kasutamine vastutava isikuga;
7. seadmete esmakordsel kasutamisel lugema ja aru saama seadme; kasutusjuhendist ja läbima vastutava isiku poolt läbiviidava koolituse;
8. töökoja esmakordsel kasutamisel oma allkirjaga kinnitama, et võimalike vigastuste eest, mis tulenevad nõuete, eeskirjade ja juhendite eiramisest, vastutab töökoja kasutaja ise.
9. peale töö lõpetamist oma töökoha, seadmed ja ruumi puhastama/korrastama. Mitte korrastamisel jätab Makerlab endale õiguse rikkujat trahvida;
10. võtma aktiivselt osa ruumide ja materjalide hoiukohtade korrastamisest;
11. andma vastutavale isikule teada töövahendite purunemisest, puudustest jms.

Töökoja kasutajal on keelatud:
1. rikkuda sihilikult töökoja sisustust või sellega hooletult ümber käia;
2. töökojast välja viia materjale, tööriistu, seadmeid ilma vastutava isiku loata (ainult vastutava isiku nõusolekul ja allkirja vastu);
3. lubada või kutsuda töökotta kõrvalisi isikuid juhul kui vastutava isikuga pole teisiti kokku lepitud;
4. süüa ja juua töökojas va puhkenurk poolkorrusel ja suitsetada töökojas ja selle ukse ees;
5. segada tahtlikult teisi töökoja kasutajaid

 1. Ohutu töö on võimalik vaid siis, kui tuntakse ohutusnõudeid ja täidetakse neid täpselt.
 2. Töökoda on kõrgendatud ohtlikkusega, tuleohtlikkusega ja terviseriskidega koht, seetõttu tuleb kõiki nõudeid täita vastuvaidlemata.
 3. Ohutustehnika järgimine on rangelt kohustuslik.
 4. Väga rangelt on keelatud igasugune lahtine tuli.
 5. Isikukaitsevahendite kasutamine on kohustuslik (kõrvaklapid, kaitseprillid, respiraator, kindad).
 6. Tööriista tahtlik rikkumine võrdub selle materiaalselt välja maksmisega rikkuja poolt.
 7. Töökojas ole tähelepanelik enda ümber toimuva suhtes.
 8. Töölaual hoia vaid tööks vajalikke esemeid.
 9. Mitte kunagi ei tohi kasutada töövahendit, mida sind ei ole juhendatud kasutama ning mille kasutamise ohutusnõuetest ei ole sind teavitatud.
 10. Kasuta iga töövahendit sihipäraselt.
 11. Kunagi ei tohi töövahendit suunata teise inimese poole (ka sellist, mis tundub ohutu).
 12. Masinal töötavale inimesele jäta piisavalt töötamisruumi. Ära trügi!
 13. Veendu, et sinu tegevus ei ohusta naabreid.
 14. Õnnetuse või selle ohu korral lõpeta koheselt töö (vajadusel lülita kahtlane seade välja).
 15. Kahtlase töökorraga mehhanismidest, juhtmetest või lekkivatest mahutitest teavita koheselt vastutavat isikut. 

 

 ÜLDOHUTUSNÕUDED ELEKTRITÖÖRIISTADEGA TÖÖTAMISEKS

 1. Elektrilisi käsitööriistu kasutatakse ainult kasutusjuhendis ettenähtud ülesannete täitmisel.
 2. Tööriist peab olema töökorras, puhas, terava lõiketeraga ja korralikult kinnitatud.
 3. Tunne kasutusjuhendit, tööriistal olevaid hoiatuskleebiseid ja tingmärke.
 4. Tööriista kahtlasest seisundist informeeri koheselt vastutavat isikut.
 5. Elektritööriista õige tööasendi (mugavamaks) muutmine on ohtlik. Teine käsi tuleb asetada teisele käepidemele, vältimaks vigastusi ootamatu ülekoormuse korral.
 6. Pikad juuksed peavad olema fikseeritud soengusse või mütsi alla. Paelad, kapuutsi nöörid, lipsud, kaelaketid tuleb töö ajaks eemaldada, riided kinni nööpida. Kiiresti pöörlevad detailid võivad nad enese ümber tõmmata ka neid puutumata.
 7. Masin on inimesest tugevam ja kiirem, sellega tuleb arvestada.
 8. Töötades kanna kaitseprille. Igasugune kiiresti lendav prügi on silmadele ohtlik, lisaks võib see töötajat ehmatada, mis võib viia ohutsooni käe või jala.

Laseri operaator: üldiselt aitab laserlõikuriga tööd teha Makerlabi meistrimees, iseseisvalt võib laserlõikuriga tööd teha pärast Laserlõikuri ABC koolituse läbimist.

Mõõdud: kuni 1200×900 mm (lisaks saab laserlõikurit kasutada ka n-ö “avatud ustega”, mille kaudu on võimalik materjali jooksvalt läbi lükata)

Failiformaadid: eelistatuimalt lõikamiseks vektorkujul dxf või saab vajadusel hakkama ka AI formaadiga. Graveerimiseks sobivad rasterdatud jpg ja png formaatidid (vajavad mõõtkava (välisruudu mõõdud) ning seadistamine võib minna selle arvelt veidi kauem)

Lõikejoone paksus: ei ole oluline

Graveerimisjoone paksus/resolutsioon: minimaalselt 0,2 mm

MATERJAL:

Soovituslik: akrüül, pleks, kummimatid, nahk, riie, papp, paber, interjöörliimiga vineer ning vähese vaigusisaldusega puidud (üldiselt orgaaniline materjal); PE vaid õhukesena (vajalik eelnev konsultatsioon!)

Graveerida saab metalle (va. roostevaba, alumiinium, vask jt. tugevad või suure soojusjuhtivusega materjalid), puidud, looduslikest materjalidest riided/tekstiil, nahk ja klaas (ehk graveerida saab peaaegu kõike, mida saab ka lõigata, v.a. õhemat paberit). Väikseid vineerijääke leiab kohapealt, suuremate projektide puhul soovitame tulla oma materjaliga (pakkuja nt. Estoply), ent on võimalik materjali soetada ka meilt (4mm, 6mm, 8mm).

Ei saa lõigata: tuleohtlikke materjale, PVC, PC, teflonit sisaldavad materjalid, eksterjööriliimiga materjalid ja vaigused puidud ega ka süsinikkiud. Materjal tuleks iseseisvalt hankida. Kohapeal on olemas suvaliste mõõtudega jäägid.

Materjali värvus: ei ole oluline

Materjali paksus: sõltuvalt materjalist kuni 12 mm

MAKSUMUS/HINNAPÄRING:
40€/tund tellimustele, miinimumarve 20€ (suuremate tellimuste puhul kirjuta info@makerlab.ee ja leiame sobiva kokkuleppe)
40€ laserlõikuri ABC, mis annab õiguse laserlõikurit iseseisvalt kasutada.
OHUTUSNÕUDED: HTTP://WWW.MAKERLAB.EE/EESKIRI-JA-OHTUS/

Lisainfo: info@makerlab.ee

Soovin kasutada töökoda
Vajalik liikmelepingu loomiseks